Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym ‚RODO’), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO  Speed&Fit Trening Personalny informuje Państwa o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Speed&Fit Trening Personalny Witold Pelczar z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 28A, NIP 768-223-41-16 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez email: witold@katarzynka8.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu  przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS, MMS w celu umówienia treningu, poinformowania o zaplanowanej wizycie, usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem studia i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu danych.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania treningu oraz przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe upoważnionym przez nas naszym pracownikom, lub trenerom z nami współpracującym, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu właściwego wykonania swoich obowiązków.

Państwa dane będą przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie firmy oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na zlecenie naszej firmy i na podstawie zawartych umów. Do podmiotów tych należą podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, windykacji, obsługi prawnej oraz informatycznej, Google Analitycs.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom nieuprawnionym do ich otrzymania.